DongBen DB1021

DongBen 1021

       
DongBen 1021 330,000,000 VNĐ Dự toán Trả góp
       
DongBen T30

DongBen T30

       
DongBen T30 350,000,000 VNĐ Dự toán Trả góp
       
Đô Thành IZ49

Đô Thành IZ49

       
Đô Thành IZ49 426,000,000 VNĐ Dự toán Trả góp
       
       
Đô Thành IZ65

Đô Thành IZ65

       
Đô Thành IZ65 565,000,000 VNĐ Dự toán Trả góp
       
       
New Porter H150

New Porter H150

       
New Porter H150 636,000,000 VNĐ  Dự toán Trả góp
       
New Mighty N250 SL

New Mighty N250 SL

       
New Mighty N250SL 845,000,000 VNĐ Dự toán Trả góp
       
       
New Mighty N110S

New Mighty 110S

       
       
New Mighty 110S 1,000,000,000 VNĐ Dự toán Trả góp
       
       
       
Hyundai-Solati

Solati

Hyundai Solati 2.5MT 1,025,000,000 VNĐ Dự toán Trả góp
xe tải teraco 245l

Teraco 245L

Teraco 245L 359,000,000 VNĐ Dự toán Trả góp
xe tải teraco 240s

Teraco 240S

Teraco 240S 385,000,000 VNĐ Dự toán Trả góp
HD260-320

HD260-320

HD260-320 1,900,000,000 VNĐ Dự toán Trả góp
mighty-ex

Mighty Ex Series

Mighty Ex Series 720,000,000 VNĐ Dự toán Trả góp